#ziveslovo 19.4.2021

#ziveslovo 19.4.2021

Keď Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí, jeho učeníci ho videli chodiť po mori. Na druhý deň si však zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami. A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdával vďaky.

No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“

Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.

Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“

Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“

Jn 6, 22-29

Lucia Barabas, grafička

Božie slovo je plné… Božieho slova (úsmev). Chcem tým povedať, že je plné rád, povzbudení, usmernení a „návodu na život“ samého Boha. Ježiš nám hovorí, ako máme žiť a čo máme robiť. Nedostaneme cennejšiu radu, než od toho, ktorý nás stvoril.

A dnes nám hovorí, že sa nemáme zháňať za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten nám dá on sám.

Skúsme sa na chvíľu zamyslieť, koľko času venujeme jednému a koľko druhému pokrmu. Čo pre nás znamená Eucharistia, ak sme v živote zmeškali už toľko príležitostí prijať ju?! Ježiš nás vyzýva doslova zháňať sa za týmto pokrmom. Keď pri Božom súde zistíme, o čo sme prichádzali a naše srdce bude zlomené žiaľom, už bude neskoro. Prijmime jeho slovo už teraz!

 

TIP NA DNES:

Prosme dnes v modlitbe Pána o odpustenie za všetku ľahostajnosť voči jeho najväčšiemu Daru. Ale prosme si tiež milosť veľkej lásky k Eucharistii.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00