#ziveslovo 19.6.2022

#ziveslovo 19.6.2022

Keď sa raz Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“

Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“

„A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“

Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“

Lk 9, 18-24

sestra Damiána Farkašová, DKL

Koľkokrát som už čítala Ježišovu otázku: „Za koho ma pokladáte vy?“ Jeho otázka čaká stále novú odpoveď. Ježiš nás vedie ku skúsenosti, že nielen v radosti, v zázrakoch, ale predovšetkým v kríži a utrpení je stále s nami. Učí nás prechádzať od dôvery vo víťazstvo nad bolesťou a krížom k viere a nádeji, že víťazstvo je aj v utrpení a kríži. Pane, stoj pri mne vo chvíli, keď pre mňa bude ťažké zotrvať s tebou v bolesti a utrpení. Daj, prosím, nech sa nebránim a neprepadnem malomyseľnosti. Nech ma živí nádej, že ak stratím svoj život pre teba, zachránim si ho.


TIP NA DNES:

Ťažkosti dnešného dňa obetujem za trpiacich, opustených, hladujúcich…

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00