#ziveslovo 19.7.2020

#ziveslovo 19.7.2020

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel.

Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: ‚Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?‘

On im vravel: ‚To urobil nepriateľ.‘

Sluhovia mu povedali: ‚Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?‘

On odpovedal: ‚Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.‘“

Predniesol im ešte iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“

Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“

Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“

On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli.

Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca.

Kto má uši, nech počúva!“

Mt 13, 24-43

 

marketingový špecialista Andrej Kmotorka

Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku. Ježiš nás vyzýva, že ak by sme mali vieru ako horčičné zrnko, urobili by sme rôzne zázraky. Niekedy si to vysvetlíme tak, že keby sme aspoň takú malú vieru mali… no nemáme ani takú malú – a nič sa teda nedá robiť. Čo ak to však celé bolo trochu inak? Horčičné zrnko má v sebe POTENCIÁL. Ak ho zasadíme, dokáže rýchlo vyrásť do veľkých rozmerov. Čo ak nás Ježiš nekritizoval za to, že naša viera nie je ani taká malá ako zrnko, ale skôr chcel, aby sme využívali potenciál viery? Aby sme svoju malú vieru používali, aby mohla rásť stále viac a viac?

 

TIP NA DNES:

Viera rastie používaním. Kde dnes potrebuješ použiť vieru, aby si videl, že funguje? Použi ju a zapíš si toto svedectvo, že viera v Pána Ježiša funguje v reálnom živote. Dodá ti to odvahu používať ju viac a viac – a tým sa bude jej potenciál zväčšovať.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00