#ziveslovo 19.7.2021

#ziveslovo 19.7.2021

Niektorí zákonníci a farizeji povedali Ježišovi: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“

On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.

Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je niekto väčší ako Jonáš!

Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!“

Mt 12, 38-42

Lucia Barabas, grafička

Mužovia z Ninive a kráľovná z juhu budú svedčiť proti tým, ktorým sa tiež dostalo znamení, no napriek tomu neuverili a žiadali si ďalšie. Žiadali si niečo veľkolepé a úžasné. Oni srdcom rozlíšili Božiu prítomnosť a dobro, zatiaľ čo niektorí zákonníci a farizeji ho mali také otupené, že i keď pred nimi stál niekto väčší ako Jonáš či Šalamún – sám Boží Syn –, nespoznali ho.

Aké ďalšie znamenie potrebujeme my? Máme to najväčšie znamenie, ktoré je zároveň dôkazom lásky – Kristov kríž.

Viem, že niekedy ti je ťažko a potrebuješ nejaký dôkaz Božej prítomnosti… Pozri vtedy na kríž ako na znamenie lásky – nie k mase nekonkrétnych ľudí, ale k tebe osobne!

 

TIP NA DNES:

V modlitbe dnes na chvíľu rozjímajme nad krížom. Pozerajme naň ako na dôkaz lásky pre mňa osobne.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00