#ziveslovo 19.8.2021

#ziveslovo 19.8.2021

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť.

Znova poslal iných sluhov s odkazom: ‚Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!‘ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili.

Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil.

Potom povedal svojim sluhom: ‚Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami.

Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: ‚Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?‘ On onemel.

Tu kráľ povedal sluhom: ‚Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘

Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“

Mt 22, 1-14

Lucia Barabas, grafička

Náš Boh je úžasný v mnohých veciach. Pre tých, ktorí sme boli vychovávaní v katolíckej viere odmalička, je tých mnoho vecí už možno aj samozrejmosťou alebo rutinou. Avšak v modlitbe a cez rozjímanie nad Božím slovom musíme doslova žasnúť nad tým, ako veľmi Boh miluje svoj ľud, ako sa k nám skláňa, vracia sa znova a znova po každom našom páde – a to všetko bez toho, aby sme si to nejako zaslúžili. A povoláva úplne všetkých. Hovorí o tom aj veta v dnešnom podobenstve, kedy sluhovia zhromaždili v svadobnej sieni „zlých aj dobrých“. Boh vždy robí prvý krok, povoláva, dáva nám šancu, lásku, zmilúva sa. Na nás je iba to, či to všetko od neho prijmeme.

 

TIP NA DNES:

Zamyslím sa nad tým, ktoré okamihy a udalosti posledných dní boli pre mňa akoby rukou, ktorú mi Boh podával. Poďakujem mu za to.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00