#ziveslovo 19.9.2020

#ziveslovo 19.9.2020

Keď sa k Ježišovi zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve: „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho.

Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“

Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“

Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo.

On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali.

Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo.

Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení.

Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú.

Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu.

A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.“

Lk 8, 4 – 15

 

marketingový špecialista Andrej Kmotorka

Nedávno som dostal presne tento úryvok ako usvedčujúci text na svoje pokánie. Asi to nie je náhoda, a preto sa s vami podelím o pár poznámok, ktoré som si pri prechádzaní týmto textom zapísal. Mnohé som si niekde prečítal alebo zachytil, nehnevajte sa – autorov som si nezapísal:

  • Pokoj je rovnováha medzi prácou a modlitbou.
  • Svetské starosti nebudú, keď žijeme odovzdanie sa Bohu a spoliehanie sa na neho bez výhrad.
  • Klam bohatstva sú veci, ktoré nás denne oddeľujú od podstaty, bojujeme proti nemu štedrosťou a skromnosťou.
  • Žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a pýcha života sú tŕním.
  • Starosť o svet je hlúposť – pretože ide o starosť o pominuteľné veci a nie o večnosť.
  • Na čo je moje srdce zamerané? Na čom mi naozaj záleží? Podľa skutkov, nie podľa slov – človek sa vie sám oklamať. Porovnávanie je vražda radosti – koho sa snažíš zaujať? Najdôležitejšie odpovede nezískaš z vonkajších informácií, ale máš ich vo svojom vnútri. Potrebuješ sa upokojiť a naozaj stíšiť – odpojiť sa od sveta, domáci kláštor, aby si počul.

 

TIP NA DNES:

Dnes večer len hlboký nádych, uvoľniť napätie a zamerať sa na to, že On nás už čaká.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00