#ziveslovo 19.9.2021

#ziveslovo 19.9.2021

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“

Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.

Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší.

Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

Mk 9, 30-37

Lucia Barabas, grafička

Božia logika, taká nádherná a taká odlišná od tej ľudskej! Ježiš sa necháva krutým spôsobom umučiť, no plynie z toho najväčšie víťazstvo – spása pre celý svet. Mária nezabúda na tieto bolestné chvíle, ale pozýva nás nad nimi rozjímať v modlitbe ruženca, z ktorého tiež plynú milosti a obrátenia. A dnes Ježiš vyzýva tých, čo majú moc, aby ju využili na službu druhým. Máš nejakú pozíciu v Cirkvi alebo vo svete? Ježiš ti hovorí, aby si sa v nej stal posledným služobníkom všetkých. Len on sám vie, koľko milostí a požehnania sa zrodí aj z tejto možno nelogicky znejúcej výzvy.

 

TIP NA DNES:

Spojme sa dnes v modlitbe za obrátenie sŕdc tých ľudí, ktorí majú nad druhými akúkoľvek moc, či už v Cirkvi alebo vo svete. Nech ich prenikne bázeň a radosť zo služby blížnemu.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00