#ziveslovo 2.1.2022

#ziveslovo 2.1.2022

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.

Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Jn 1, 1-5. 9-14

vedúci spol. Martindom Mário Tomášik

Hovorí sa, že všetky náboženstvá hľadajú Boha, ale v kresťanstve je to inak – Boh hľadá človeka. Áno, je to tak; Boh nás hľadá, je ten prvý, ten iniciatívny. Pretože miluje. Pretože miluje práve mňa. Dnešný text je o tejto veľkej láske. Slovo je u Boha, je Boh, je život, je svetlo, je v lone Otca. Toto všetko nám má ukázať tú nevypovedateľnú blízkosť Otca a Slova (Syna).

A predsa „sa Slovo telom stalo a prebývalo medzi nami“. Doslovne, „urobilo si stan“ medzi nami. Pre tamojšiu kultúru to znamenalo úplnú blízkosť v každodennom živote. Vtelené Slovo – Ježiš – je s nami nielen v „duchovných“ okamihoch, ale stále, aj v tých obyčajných, aj v tých, za ktoré sa hanbíme, ktoré by sme radi skryli.


TIP NA DNES:

Boh nám dal prísľub, že bude s nami ešte bližšie, intímnejšie. Že naplní moje vnútro, bude vo mne. A zvnútra mi dá silu, milosť za milosťou. Dnes otvorím svoje vnútro pre jeho prítomnosť, aby si Pán urobil stan aj vo mne.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00