#ziveslovo 2.10.2021

#ziveslovo 2.10.2021

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“

On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“

Mt 18, 1-5. 10

redemptorista Rastislav Dluhý, CSsR

To, že sa Boh vo svojej prozreteľnosti rozhodol každému človeku dať jedného špeciálneho anjela strážcu, je silná, dojímavá, ale aj záväzná skutočnosť. Po prvé, v dejinách sveta od pádu v raji prebieha urputný boj o naše srdcia, o našu večnosť. Bojuje o ne Boh aj diabol. Anjeli sú účinnými pomocníkmi v tomto boji. Ak ich slobodne pozývame do boja o našu večnosť, radi nás účinne chránia. Odvažujem sa povedať, že len málo kresťanov berie tento Boží dar vážne. Úchvatnou skutočnosťou je aj to, že môj a tvoj anjel strážny neustále stojí pred tvárou Boha, klania sa mu a miluje ho. Od našich anjelov sa môžeme učiť aj toto.


TIP NA DNES:

Pomodlím sa dnes aj viackrát za sebou modlitbu, ktorú anjel naučil deti z Fatimy:

Ó, môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa.

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniam a obetujem ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána, Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie urážok, ktoré sa ti dostávajú.

Prosím ťa, obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Amen.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00