#ziveslovo 2.12.2018

#ziveslovo 2.12.2018

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.

Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

Lk 21, 25-28. 34-36

 

hudobníčka Dominika Gurbaľová

Ako môžem uniknúť tomu všetkému, čo má prísť? Tak, že dovtedy nebudem unikať pred ničím z toho, čo prichádza. Lebo strach je utekajúca láska. A ako sa môžem neprestajne modliť? Tak, že chcem z lásky robiť to, čo mám v duchu modlitby. Nemám sem-tam síl? „Príďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení, ja vás posilním.“ (porov. Mt 11, 28) Nechám sa milovať. A budem schopný milovať ďalej. Aj v skutkoch, spred ktorých nebudem odchádzať. Ujdem len na kolená. K Pánu Bohu. Potom budem stáť a obstojím s jeho milosťou v tom, čo prišlo a prichádza.

 


TIP NA DNES:

Dnes padnem na kolená, aby som obstál pred všetkým, čo ma čaká. A skutkom viery v duchu modlitby pred ľuďmi v jednoduchých bežných udalostiach dňa (pracovných, školských) budem mať na pamäti, že už teraz akoby som stál pred Synom človeka. A s ním obstojím.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00