#ziveslovo 2.2.2020

#ziveslovo 2.2.2020

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo.

Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.

Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

Lk 2, 22-40

 

hudobník Dominik Gabriel

Dnešné Božie slovo nám predstavuje dvoch prorokov – ľudí naplnených a vedených Božím Duchom, ktorí uprostred všetkého diania a uprostred všednosti zacítili pozvanie ísť tam, kde je Ježiš.

Múdrosť srdca, ktorá vekom dosiahla zrelosť, im umožnila rozlíšiť to, čo je skutočne dôležité – byť tam, kde je Ježiš.

Simeona a Annu toto stretnutie s Ježišom naplnilo pokojom a úžasom, a práve ono stretnutie uprostred povinností bežného dňa v ich srdci spôsobilo nadšenie, odhodlanie a túžbu svedčiť o ňom.

 

TIP NA DNES:

Iba na krátku chvíľu zanechaj prácu, školu, či povinnosti, odpútaj svoju myseľ od starostí a buď tam, kde je Ježiš. Jeho Duch ťa povedie a zjaví ti, kde je. A možno spoznáš, že je práve tam – uprostred všetkého.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00