#ziveslovo 2.3.2022

#ziveslovo 2.3.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.

Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.

Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.

Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“

Mt 6, 1-6. 16-18

vedúci spol. Martindom Mário Tomášik

Ježiš často kritizoval farizejov, keď hovoril o ich pokrytectve, o tom, ako prekrúcajú Písmo alebo robia veci, aby boli videní navonok a ľudia ich obdivovali. Tentokrát hovorí k svojim učeníkom. A stavia ich pred voľbu: buď obdiv od ľudí, alebo odmena od nebeského Otca. Nemôžeme mať oboje naraz, aspoň čo sa týka duchovných vecí. Isteže, niekedy sa ocitneme v situácii, že nás ľudia pri dobrých skutkoch, almužne či modlitbe vidia, ale tu ide o náš motív v srdci.

Áno, my ľudia túžime po obdive, prijatí, ocenení. A to nie je samo o sebe zlé. Problém je však ten, že si myslíme, že ak nám to dajú ľudia, urobí nás to šťastnými. No toto šťastie veľmi rýchlo vyprchá. Ale odmena, ktorú máme od nebeského Otca, nás vie urobiť hlboko šťastnými a toto šťastie zostáva.

Podobné je to aj s pokáním. Niekto má dokonca pokušenie vystavovať aj svoje pokánie na obdiv. Ale Otec odmeňuje v skrytosti.


TIP NA DNES:

Komu sa chcem páčiť? Preverím svoje motívy a zamyslím sa nad tým, že Otec odmeňuje v skrytosti.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00