#ziveslovo 2.4.2019

#ziveslovo 2.4.2019

Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema.

V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých.

Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“

Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“

Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil.

No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“

Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: ‚Vezmi si lôžko a choď!‘“

Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: ‚Vezmi a choď?‘“

Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste.

Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“

A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu.

Jn 5, 1-3.5-16

 

hudobníčka Dominika Gurbaľová

Boh sa nechce dotýkať môjho srdca láskou, až keď sa polepším, ale najprv ma zahrnie láskou, a to ma hádam aj polepší. Boží dotyk a uzdravenie prichádza ešte v hriechu, aj v najhriešnejšom stave. Nie pre našu dobrotu. Ale pre Božiu dobrotu. Skúsenosť s Božou láskou uzdravuje a odvracia od hriechu. Boh sa ma chce dotknúť láskou práve tam, kde trpím a hreším – teda som chorý – najviac.

 

TIP NA DNES:

Nechám sa milovať.

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00