#ziveslovo 2.4.2022

#ziveslovo 2.4.2022

Keď počuli Ježišove slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! A nehovorí Písmo: ‚Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!‘“ A tak nastala preňho v zástupe roztržka.

Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“

Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“

Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty.“

Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: „Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“

Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“ A všetci sa vrátili domov.

Jn 7, 40-53

vedúci spol. Martindom Mário Tomášik

„Nikdy tak človek nehovoril.“ Keď premýšľam nad týmto textom, začínam chápať, prečo Ježiša nasledovali veľké zástupy. Mnohí preto, aby boli uzdravení alebo videli zázraky, ale aj preto, čo a ako hovoril. Ježiš sa dotýkal aj ich duší a sýtil ich. Preto aj sluhovia veľkňazov a farizejov neposlúchli rozkaz a nepriviedli ho. Ako protiklad nám Písmo ukazuje farizejov. Najskôr vyhlásili, že zástup ľudí je prekliaty, lebo nepozná zákon, a potom sa vysmiali Nikodémovi, ktorý patril k nim samým.

Arogancia a povýšenosť, pocit, že ja všetko duchovné už viem, ubíja vieru. A ubíja aj túžbu poznať Boha viac a hľadať ho. Myslíte, že by dalo veľa námahy farizejom zistiť, že Ježiš sa narodil v Betleheme a že je z Dávidovho potomstva? Ja myslím, že nie. Ale ich duchovná povýšenosť im v tom bránila. Aj ja som počas svojej služby zažil viacero ľudí, ktorí mali pocit, že všetko vedia. Chcel som im nejako pomôcť, lebo si prišli po radu či pomoc, ale nešlo to, lebo všetko buď už „vedeli“, alebo to už aj „urobili“.


TIP NA DNES:

Nepatrím niekedy aj ja medzi tých, ktorí „všetko vedia“? Dám si pozor, aby som nebol ako farizeji, istí si sami sebou. Skúsim stále hľadať Boha, byť otvorený na novú skúsenosť s ním, skúmať jeho slovo.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00