#ziveslovo 2.5.2019

#ziveslovo 2.5.2019

Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo.

Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery.

Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.

Jn 3, 31-36

 

hudobníčka Dominika M. Gurbaľová

Kto verí v Syna, má všetko. Naozaj všetko. Lebo všetko ostatné sa pominie. Ale Láska a spoločenstvo lásky vo večnosti ostáva. A to skrze Syna, ak ho „mám“. Verím?

 

TIP NA DNES:

Nádherné spočívanie v spoločenstve lásky – s Bohom i s ľuďmi a s Bohom i skrze ľudí – môžem prežiť aj dnes.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00