#ziveslovo 2.5.2022

#ziveslovo 2.5.2022

Keď Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí, jeho učeníci ho videli chodiť po mori. Na druhý deň si však zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami. A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdával vďaky.

No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“

Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.

Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“

Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“

Jn 6, 22 – 29

vedúci spol. Martindom Mário Tomášik

Po rozmnožení chleba a nasýtení tisícov sa na druhý deň zhromaždilo na tom mieste mnoho ľudí. Ježiš tam však nebol. Prišlo im to čudné, pretože mali presné informácie: učeníci sa odplavili preč, no bez Ježiša, čiže Ježiš tam ešte musí byť. Informátori nepočítali s chodením po vode, veď kto by s tým aj počítal, však? Nenechali sa však odradiť (aké dôležité poučenie), pozháňali loďky a preplavili sa na druhý breh. Keď Ježiša našli, hneď sa ho pýtali, kedy tam vlastne prišiel. Je zaujímavé vidieť, ako im Ježiš odpovedal. Vôbec si nevšímal ich otázku, ale vidiac im do srdca, odpovedal tak, aby ich pritiahol k sebe.


TIP NA DNES:

Čo odo mňa Ježiš chce? Jeho odpoveď je vždy rovnaká: aby som mu bol blízko, mal s ním vzťah. V každej situácii mi hovorí: „Ver mi, dôveruj mi, spoľahni sa na mňa.“ Dnes si tieto slová budem viac pripomínať.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00