#ziveslovo 2.6.2019

#ziveslovo 2.6.2019

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.

Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Jn 17, 20-26

 

hudobníčka Dominika M. Gurbaľová

Pán Ježiš chcel, aby s ním boli jeho učeníci tam, kde je on, aby videli jeho slávu. A hneď, ako sa to domodlil, nasleduje jeho zajatie a odlúčenie. Nebola modlitba Pána Ježiša vypočutá? Zaiste bola. Hoci keby sme brali do úvahy len ten okamih, zdalo by sa, že nie. Tak aj k našej jednote a zjednoteniu v rôznych situáciách a k zjednoteniu ľudí vedú rôzne cesty.

 

TIP NA DNES:

Daj mi silu prejsť aj ťažkou cestou zjednotenia v rôznych situáciách. Verím, že sa tak učím mrieť tomu, čomu mám; a očistení môžeme milovať. Lebo láska tvorí jednotu.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00