#ziveslovo 2.6.2020

#ziveslovo 2.6.2020

K Ježišovi poslali niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Máme platiť, či nemáme?“

Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: „Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!“ A oni priniesli. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“

Oni mu odpovedali: „Cisárov.“

A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ I obdivovali ho.

Mk 12, 13-17

 

hudobník Dominik Gabriel

Dať Bohu, čo je Božie… Viem, že všetko, čo mám, je z Božej milosti – a len z Božej milosti som tým, kým som. Pred jedenástimi rokmi som Bohu odovzdal svoj život vedome a úprimne po prvýkrát. Od toho momentu som to urobil už mnohokrát a táto túžba patriť mu sa stala mojou každodennou modlitbou. No stále je veľa takých oblastí môjho života, ktoré ešte nie sú Božie – premenené. A mojím ľudským pohľadom sa zdá, akoby mňa neubúdalo, alebo len veľmi, veľmi pomaly.

Dať Bohu všetko neznamená iba odovzdať mu svoje srdce a svoj život, ale tiež každé svoje presvedčenie – znovu a znovu. Za mnohé roky svojho úprimného nasledovania Krista spoznávam, že moja premena závisí stále viac od jeho mnohotvárnej milosti než od môjho snaženia. Že moja premena je viac ovocím Ducha než ovocím mojich snáh, síl a sebazapieraní.

 

TIP NA DNES:

Čomu všetkému veríš? Akým nepravdám o sebe, o druhých ľuďoch, aj o Bohu samotnom si uveril a prijal ich za svoje pravdy?

Neunav sa vytrvalým odovzdávaním svojich presvedčení, postojov, súdov a motívov Bohu. Dôveruj mu, že jeho túžba, aby si sa stal Božím, je väčšia ako tá tvoja. Maj so sebou trpezlivosť a jeho milosť bude pôsobiť v tebe, aby tvoj pohľad bol čoraz viac jeho pohľadom a aby tvoje túžby boli čoraz viac jeho túžbami.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00