#ziveslovo 2.6.2021

#ziveslovo 2.6.2021

K Ježišovi prišli saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí. A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku.“

Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc? Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: ‚Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba‘? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite.“

Mk 12, 18-27

redemptorista Rastislav Dluhý, CSsR

Celý život sa učíme postupne vnikať do tajomstva, ktoré bolo od vekov skryté a v plnosti sa zjavilo v Ježišovi Kristovi. Tento proces sa volá „mystagógia“. Počas dejín Izraela Boh krôčik po krôčiku otvára nové rozmery tajomstva tohoto aj budúceho sveta. Plnosť zjavenia nám však daroval vo svojom Synovi. Aj podstata neba a večnej blaženosti s Bohom nám bola zjavená v Ježišových slovách a skutkoch.

Všetci zo skúsenosti vieme, že nie je až také ľahké naučiť sa vnímať a vidieť svet novými očami, Božími očami. Denne sa tomu učíme vďaka milosti a cez pôsobenie Ducha. V skratke, v nebi už nie sú nové svadby, sú nepotrebné, pretože naše srdce od stvorenia túži po manželstve s Bohom. Tak ako mnohé udalosti a symboly poukazovali a naznačovali skutočnosti nového zákona, tak aj skutočnosti nového zákona poukazujú a naznačujú, ako to bude v nebi.

 

TIP NA DNES:

Uvažujme dnes o tom, že sme boli stvorení pre manželstvo s Bohom.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00