#ziveslovo 2.6.2022

#ziveslovo 2.6.2022

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.

Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Jn 17, 20-26

vedúci spol. Martindom Mário Tomášik

Ježiš prišiel na tento svet, aby nás zachránil, vykúpil, otvoril nám nebo, pripravil nám miesto. Jeho misia sa pomaly ide zavŕšiť. Ostáva len niekoľko hodín. Niekoľko hodín do krutého mučenia a smrti. A Ježiš robí to, čo je najdôležitejšie – modlí sa, je s Otcom. A myslí na nás, na každého jedného z nás. Aj na mňa. Modlí sa za nás, aby sme sa dostali do neba.

No modlí sa, aby sa naplnil aj druhý cieľ – aby sme už na tomto svete boli naplnení Božou láskou. Lebo po tomto Boh túži, aby nás naplnil svojou láskou, aby sme to mohli zakúsiť a mať. Chce, aby som to mal aj ja. Dokonca ide v tejto modlitbe ešte hlbšie. Chce, aby mohol byť v nás. V tebe, vo mne. Učeníci určite vtedy netušili, ako by to bolo možné. No po vyliatí Ducha už vedeli. Ježiš sa naozaj modlí, aby mohol v nás žiť a dávať nám svoju silu. Skrze Ducha Svätého. Naplňme jeho túžbu.


TIP NA DNES:

Ježiš sa modlí, aby mohol vo mne žiť a dávať mi svoju silu skrze Ducha Svätého. Napĺňam jeho túžbu?

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00