#ziveslovo 2.7.2019

#ziveslovo 2.7.2019

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Lk 1, 39-56

 

hudobníčka Dominika M. Gurbaľová

Mária tri mesiace strávila so svojou priateľkou a isto pokračovali v chválospeve a vo vydávaní si svedectiev o tom, čo s nimi urobil Pán. Je úžasné môcť byť so svojou priateľkou, svojim kamarátom a zdieľať s nimi, čo v nás robí Pán Boh. Aj ja môžem dnes v dobrom zachvieť druhým skrz svedectvo o Pánu Bohu, ktorý mi isto za poslednú dobu preukázal svoje milosrdenstvo a svoje skutky. Takisto sa môžeme nechať potešiť svedectvom druhých, ako to spolu urobili Alžbeta a Mária.

 

TIP NA DNES:

Ako môžem dnes velebiť Boha pred druhými? A čo sa môžem druhého opýtať, aby som v ňom vzbudil uvedomenie si Božieho skutku pre neho samého? Opýtam sa dnes niekoho: A aký skutok urobil Tebe Pán? Mne tento:…

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00