#ziveslovo 2.7.2020

#ziveslovo 2.7.2020

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Lk 1, 39-56

 

hudobník Dominik Gabriel

Veľké veci mi urobil Pán – a veľké veci stále robí v mojom živote. Ako rýchlo však zabúdam?! Ako rýchlo zabúdam na dobré veci, ktoré mi Boh dáva a robí pre mňa? Zovšednejú mi, stanú sa samozrejmosťou.

Pripomínaním si Božích skutkov sa vo mne prehlbuje vďačnosť, a tá ma vedie do chvály – najmä vo chvíľach, keď nevidím, necítim alebo nevnímam Božie konanie v mojom každodennom živote.

 

TIP NA DNES:

V jednoduchej mobilnej aplikácii na poznámky si neustále zapisujem podnety, myšlienky, zážitky aj svedectvá o tom, ako sa Boh o mňa stará, čo pre mňa robí, čo mi dáva. Tento zoznam začína byť dosť dlhý a vždy ma uistí, že Boh je blízko. Ešte takýto zoznam nemáš?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00