#ziveslovo 2.7.2021

#ziveslovo 2.7.2021

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Lk 1, 39-56

redemptorista Rastislav Dluhý, CSsR

Biblisti sa naťahujú, či Mária mohla alebo nemohla povedať slová Magnifikatu, ktoré sa denne modlí Cirkev vo večerných chválach. Pápežský kazateľ to vyriešil bravúrne. Povedal, že najpodstatnejšie je to, že tieto slová Magnifikatu Márii prisúdil Duch Svätý.

Je fascinujúce, že mladá Mária si uvedomovala, že je účastníčkou drámy kozmických rozmerov, že je protagonistkou vo veľkom Božom príbehu. Vo svojom chválospeve vníma seba samu ako súčasť príbehu, ktorý Boh začal písať ešte veľmi dávno príbehom Abraháma. Hlavnou notou tohoto príbehu je milosrdenstvo a tiahne sa až naveky. Mária si v Duchu uvedomuje svoju úlohu a nadšene vysloví, že všetky pokolenia ju budú nazývať blahoslavenou.

Vnímať svoj osobný príbeh ako súčasť Božích dejín je dar. Na príhovor Márie môžeme prosiť o viac svetla pre naše miesto v Božom pláne.

 

TIP NA DNES:

Zaspievajme si dnes Magnifikat. Predspeváčka Mária Cirkvi zanechala text piesne. Pár melódií môžete nájsť aj na internete.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00