Mária nosí Ježiša pod srdcom

Mária nosí Ježiša pod srdcom

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Lk 1, 39-56

Vedúci spol. Martindom Mário Tomášik

Mária nosí Ježiša pod srdcom. Takto ho vlastne nesie aj k Alžbete. Keď Alžbetu osloví (obyčajným pozdravom, nič špeciálne), tak to okamžite pocítila Alžbeta aj jej dieťatko (Ján Krstiteľ). Dieťatko sa celé zachvelo (deti vedia byť citlivé na Božiu prítomnosť) a Alžbeta bola naplnená Duchom Svätým.

Vidíme, čo veľmi často robí Duch Svätý: povzbudzuje, potešuje, dáva radosť. Alžbeta hovorí Márii, že je požehnaná, že je matkou Pána, že je blahoslavená za to, že uverila, že sa splní, čo povedal Pán. A čo hovorí Mária pod vplyvom Ducha? Že ju budú blahoslaviť všetky pokolenia, lebo Boh jej urobil veľké veci, že Boh je mocný, svätý, milosrdný.

Keď nosíme v sebe Ježiša a chceme, aby jeho prítomnosť v nás rástla, bude sa diať to, že Duch Svätý bude chcieť aj skrze nás niekoho povzbudiť, oceniť, pomodliť sa za niekoho. A tiež sa nám bude diať, že budeme chcieť chváliť a vyvyšovať Boha.


TIP NA DNES:

Nechám Ducha Svätého, aby cezo mňa konal: povzbudím, ocením niekoho alebo sa za niekoho pomodlím, budem chváliť a vyvyšovať Boha.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00