#ziveslovo 2.8.2021

#ziveslovo 2.8.2021

Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých.

A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.“

Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!“

Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“

On povedal: „Prineste mi ich sem!“

Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom.

Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí.

Mt 14, 13-21

redemptorista Rastislav Dluhý, CSsR

Predstavme si, že sa dozvieme o smrti blízkeho človeka, niekoho z rodiny, nášho blízkeho priateľa, rovesníka… Ježišovi zomrel bratranec. Mal s ním nielen príbuzenský vzťah, Ján bol jeho predchodca. Ján sa vyjadril o svojom bratrancovi Ježišovi, že je „priateľom Ženícha a že sa veľmi teší z jeho hlasu.“ Toto je neskutočné vyjadrenie hĺbky vzťahu.

Ježiš bol vždy pohnutý, keď videl trpiaceho človeka. Často plakal, keď videl, že niekto zomrel, tak ako v prípade priateľa Lazára. Ježiš po vypočutí smutnej správy o smrti bratranca Jána odchádza do samoty. Určite bol zarmútený, možno veľa plakal. Avšak ľudia ho onedlho našli a on zo súcitu učí, uzdravuje a rozmnožuje chlieb a ryby. Ježiš vyjadroval súcit s bolesťami ľudí nielen milými slovami, ale angažoval sa v ich živote konkrétnou pomocou.

 

TIP NA DNES:

Zamyslím sa, nakoľko mi moje vlastné straty, sklamania a bolesti pomáhajú ešte viac slúžiť skrúšeným a uboleným ľuďom.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00