#ziveslovo 2.9.2020

#ziveslovo 2.9.2020

Keď Ježiš vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich.

Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich.

Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn.“ On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš.

Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto.

Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal.

On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.“

A kázal po judejských synagógach.

Lk 4, 38 – 44

 

hudobník Dominik Gabriel

Ovocie Ježišovho života a jeho služby druhým, všetky tie zázraky, znamenia a divy ľuďom „chutili“. Vyhľadávali Ježišovu prítomnosť, prinášali k nemu chorých, zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. On však aj napriek potrebám ľudí a tlaku ich očakávaní vyhľadával „pusté miesta“. Tam sa modlil, bol s Otcom, počúval ho.

Celý Ježišov život vychádza zo stretnutia s Otcom a celým svojím životom odkazuje na Otca. Poznať Otca. Som presvedčený, že to je dôvod, prečo kráčame po tejto zemi. To je miesto, kam smerujeme – do Otcovho náručia. Tam, kde sme vždy mali byť, tam, kam sme vždy patrili. Práve chvíle modlitby, stretnutia s Otcom a intimita s ním nás robia plodnými. Bez intimity s ním nemôžeme byť plodní a bez toho, aby sme boli plodní, nemôže vyrásť ovocie. Ovocie, ktoré bude trvalé, zrelé a chutné.

 

TIP NA DNES:

Viac ako úspešnú službu a obecenstvo ľudí si zamilujme „pusté miesta“, chvíle osobnej modlitby, intímne stretnutia s Otcom. Tam sa radi vracajme a odtiaľ vychádzajme.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00