#ziveslovo 20.1.2019

#ziveslovo 20.1.2019

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.

Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“

Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“

Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“

Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj.

Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli.

Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“

Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

Jn 2, 1-11

 

kňaz Peter Milenky

Táto scéna premenenia vody na víno počas Ježišovej a Máriinej účasti na svadbe nás môže doviesť k tomu, že Boh je akosi pohoršlivo odlišný od toho, ako o ňom zmýšľame. Prvé znamenie, ktoré si zvolil, nám možno akosi nezapadá do štruktúr nášho chápania, keď Ježiš pridá viac než šesťsto litrov vína na hostine. To, na čo upozorní Mária pri nedostatku vína na svadbe, nás chce voviesť do situácie našej osobnej neschopnosti naplniť svoj život dokonalým a trvalým šťastím. Preto Ježiš vykonal toto znamenie a zjavil svoju slávu, aby sme v ňom mali nádej. Len on jediný chce a môže naplniť ľudský nedostatok. Iba jeho prítomnosť v našom živote a trvalá poslušnosť jeho slovu nám dá istotu novej a „chutnejšej“ budúcnosti.

 


TIP NA DNES:

Všimnem si dnes ľudí vo svojom okolí a skúsim byť niekomu užitočný.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00