#ziveslovo 20.1.2020

#ziveslovo 20.1.2020

Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?“

Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť.

Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno, aj mechy, ale nové víno do nových mechov.“

Mk 2, 18-22

 

kňaz Peter Milenky

Téma pôstu bola, je a vždy bude predmetom rôznych ľudských špekulácií. Ako ho brať, či sa dnes ešte vôbec treba postiť a podobne.

Ako spomína páter Anselm Grün v jednej epizóde: „Raz pri debate o pôste v našom kláštore zastával jeden spolubrat tento názor: „Je lepšie nepostiť sa a byť dobre naladený než postiť sa a byť druhým na obtiaž pre permanentne zlú náladu!“ Druhý mu však oponoval: „Ide o klamný záver. Ak chceš problém zlej nálady riešiť tým, že sa naješ a napiješ, nikdy nespoznáš koreň a pôvod svojej zlej nálady. Je azda tvoja dobrá nálada viazaná len na jedlo a pitie? Čo ťa vlastne udržuje v dobrej nálade? V pôste ide práve o toto, poznať, čo ma vlastne drží, aká nosná sila ma nesie, z čoho v podstate žijem.““

Práve vtedy, počas pôstu, keď slobodne odložím všetky konzumné uspokojenia, vyjde najavo, čomu dávam prednosť vo svojom živote. Človek, ktorý žije v hriechu, vždy dáva prednosť stvoreným veciam pred Stvoriteľom. Aby sme sa takto ľahko nemýlili na svojej životnej púti, nedali sa oklamať, potrebujeme pôst – na úplné zameranie sa na toho, od koho máme život. Preto sa Ježišovi učeníci nepotrebovali postiť, lebo „Darca života“ bol s nimi a oni s ním.

 

TIP NA DNES:

Prežívam pôst ako dar, v ktorom sa oslobodzujem od pripútania k mnohým vášňam?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00