#ziveslovo 20.1.2022

#ziveslovo 20.1.2022

Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí.

Tu povedal svojim učeníkom, že mu majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!“ Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali.

Mk 3, 7-12

jezuita Peter Girašek, SJ

Ježišu, pri čítaní dnešného evanjelia dostávam zimomriavky. Predstavujem si tú živú atmosféru: ľudia zmorení životným osudom, trápeniami, sociálnymi a politickými okolnosťami, náboženským formalizmom… Prichádzajú k tebe, aby sa ťa dotkli, lebo počuli o tvojom učení, uzdraveniach, znameniach. Možno pre niektorých to bola „šou“, ale pre mnohých, ako aj pre ženu trpiacu na krvotok (Mk 5, 25 – 34) a iných, to bola túžba po uzdravení, po zmene života.

Ako kresťan túžim, aby si bol na loďke môjho života a aby na nej bolo vidieť viac teba než mňa.


TIP NA DNES:

Skúsim si dnes pri cestovaní alebo chôdzi mestom, predstaviť, že v každom, koho vidím, je kdesi v hĺbke túžba po stretnutí s Láskou.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00