#ziveslovo 20.11.2019

#ziveslovo 20.11.2019

Ježiš pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: ‚Obchodujte, kým sa nevrátim!‘

Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: ‚Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.‘

Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal.

Prišiel prvý a vravel: ‚Pane, tvoja mína získala desať mín.‘ On mu povedal: ‚Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.‘

Prišiel druhý a vravel: ‚Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.‘ Aj tomuto povedal: ‚Ty maj moc nad piatimi mestami.‘ Iný prišiel a hovoril: ‚Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.‘

On mu povedal: ‚Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial? Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?‘

A tým, čo tam stáli, povedal: ‚Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín.‘

Oni mu vraveli: ‚Pane, veď má desať mín!‘

Hovorím vám: ‚Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!‘“

Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.

Lk 19, 11-28

 

kňaz Peter Milenky

Pápež František vyhlásil minulý mesiac október za Mimoriadny misijný mesiac s jednoduchým logom a názvom: Pokrstení a poslaní. Sám som si uvedomil, aká vážnosť a dôležitosť je spoznať a uskutočňovať dielo evanjelizácie. Všimnime si, že práve v tomto podobenstve badať veľkú paralelu s evanjelizáciou.

Vidíme dvoch sluhov, ktorí sú ochotní podieľať sa na osvojení činnosti, ktorú doteraz robil ich pán. Dôsledkom bolo prirodzene rozmnoženie toho, čo dostali. Robili to, čo robil ich pán.

Na druhej strane je tu človek, ktorý si vôbec neosvojil činnosť, ktorú robil jeho pán. Nebol úspešný, lebo nedôveroval tomu, kto a k čomu ho poslal. Pán mu dôveroval a nariadil, aby obchodoval s mínami. Lenže čo urobil so zvereným darom? Povedal si azda toto: „Kto som ja? Veď ja neviem. Ja nie som obchodník. Čo ak urobím chybu? Som len obyčajný človek…“ Zakopal zverené milióny do zeme.

Pán mu povedal: „Zlý sluha!“ Prečo takto? Veď nekradol, nič nespreneveril.

Avšak to, čo robí človeka zlým v očiach pána, je jeho lenivosť a ľahostajnosť!

Každý pokrstený človek dostal obrovskú milosť, tú pomyselnú „mínu“, pracovať pre spásu iných ľudí. Nezanedbajme to! Ako hovorí Ján Zlatoústy: „Na svete neexistuje zbytočnejšia vec než kresťan, ktorý sa nestará o spásu druhých ľudí!“ Boli sme pokrstení, aby sme boli poslaní pre tento svet a ľudí okolo nás. Iba ten, kto je ochotný prekročiť svoj vlastný tieň a aktívne spolupracovať na Božom „obchode“, pochopil, že iba vtedy sa stáva obrazom svojho Pána, nad ktorým zaznieva hlas: „Správne, dobrý sluha!“

 

TIP NA DNES:

Pozvi v dnešný deň niekoho zo svojho okolia na konkrétne duchovné stretnutie.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00