#ziveslovo 20.11.2021

#ziveslovo 20.11.2021

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.“

Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.

A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“

Tu niektorí zákonníci povedali: „Učiteľ, dobre si to povedal.“ A už sa ho neodvážili na nič vypytovať.

Lk 20, 27-40

redaktorka Eva Štrbová

Veľmi dobre to poznáme – vyfabrikované otázky, ktorých cieľom nie je nájsť odpoveď, ale dokázať svoju pravdu či zahnať druhého do úzkych. A Ježiš aj tento moment využíva, aby dal svojim poslucháčom nádej, a prostredníctvom nich aj nám. Nádej, po ktorej tak veľmi túži ľudské srdce, nádej na nekončiaci život. Život, ktorého s pribúdaním rokov neubúda, tak ako to cítia naše starnúce telá, život, ktorý s každým dňom rastie a naberá na sile. Učí nás, že to bude život v plnosti, ktorá sa nemeria zemskými meradlami. Sľubuje nám plnosť lásky vo vzťahoch, ktorá naše pozemské zväzky nezničí, ale nepredstaviteľne presiahne.


TIP NA DNES:

Uvedomím si znaky starnutia svojho tela a vyznám vieru v Boží život, ktorý vo mne každým dňom rastie a raz naplno vytryskne vo večnosti.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00