#ziveslovo 20.12.2018

#ziveslovo 20.12.2018

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26-38

 

kňaz Peter Milenky

Boh tvorí dejiny každého človeka. Vždy prichádza ako prvý. Pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa vo svojej knihe Mária, zrkadlo cirkvi píše, že Mária je prototyp kresťana. Na nej sa dá krásne ilustrovať, ako jej áno pritiahlo Boha do nášho sveta, aby sa podobne moje áno stalo vstupom Boha do mojich dejín. Kľúčová vec každého vzťahu je správna komunikácia. Všimnime si na tejto udalosti postup, ktorý poukazuje na Máriinu úžasnú zrelosť v komunikácii s Bohom. Anjel začne k Márii rozprávať – ona ho najprv počúva, neskáče do reči, hoci nerozumie, nechápe, ale rozmýšľa. Následne po uvažovaní a vnútornom súhlase sa pýta – kladie otázku, zaujíma ju spôsob, ako to Boh chce uskutočniť. Napokon dáva jasný súhlas – áno –, ktorý vyjadrí aj navonok. Boh rovnako aj k nám prichádza ako prvý, hovorí k nám, vysvetľuje a čaká odpoveď. Naučme sa žiť podľa Máriinho príkladu, aby sa náš život stal požehnaním pre druhých.

 


TIP NA DNES:

Skús zhodnotiť, ako vyzerá tvoj rozhovor s ľuďmi, lebo ti veľa napovie o tom, ako bude vyzerať aj tvoj dialóg s Bohom.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00