#ziveslovo 20.12.2019

#ziveslovo 20.12.2019

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26-38

 

kňaz Peter Milenky

Prežívaš vo svojom živote strachy? Ja osobne veľakrát prežívam situácie, ktoré nemám pod kontrolou, ktoré nie sú v mojej moci. Vtedy akosi klesám na duchu. Doslova ma to dostane do akéhosi „kŕča“, keď neviem, ako, kde a čo robiť.

V takýchto situáciách mi najviac pomáha práve to, že vidím, ako mi Boh pošle do môjho života poslov, anjelov v ľudskej podobe, aby ma uistili v dôvere a pokoji.

To Boh robil a robí neustále! Nebeský Otec poslal anjela Gabriela k Márii, aby jej zvestoval, nech sa nebojí. Vo Svätom písme je minimálne 365-krát napísané: „Neboj sa!“ Prečo? Lebo Boh nás chce vo svojej starostlivej láske uistiť, že je s nami každý deň a každý deň má s nami svoj plán.

 

TIP NA DNES:

Buď dnes ty pre niekoho vo svojom okolí anjelom, poslom, ktorý povzbudí druhého človeka v dôvere k Bohu, ktorý neustále bdie nad nami a povzbudzuje nás cez ľudí, s ktorými sa stretávame.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00