#ziveslovo 20.12.2020

#ziveslovo 20.12.2020

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26 – 38

františkán Felix Mária OFM

V Biblii sa môžeme stretnúť s viacerými ženami, ktoré žiadali od Boha požehnanie skrze dieťa. Nevieme o tom, že by o to žiadala Mária. Skôr z dnešného úryvku vidíme, že je to Boh, ktorý žiada Máriu o to, aby prijala jeho požehnanie.

Aj nás Boh žiada, aby sme prijali jeho požehnanie. Stále chce, aby sa rodilo jeho Slovo v tomto vesmíre. Uskutočňovanie jeho Slova je hmatateľným dôkazom toho, že Boh žije. Pripravme sa na to i v tomto čase. Bude to výzva „nových“ Vianoc skrze civilizačnú zmenu.

 

TIP NA DNES:

Nebojme sa prosiť Pána o naplnenie svojich túžob, ale rovnako sa snažme aj my naplniť jeho túžby.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00