#ziveslovo 20.3.2019

#ziveslovo 20.3.2019

Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila.

On sa jej opýtal: „Čo chceš?“

Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“

Oni mu vraveli: „Môžeme.“

On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“

Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.

Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

Mt 20, 17-28

 

kňaz Peter Milenky

Raz som sledoval dvoch futbalistov z jedného tímu, ako sa medzi sebou hádali, kto z nich pôjde kopnúť pokutový kop. Stále sa naťahovali, až napokon to musel vyriešiť jeden zo spoluhráčov a určil toho, čo mal loptu. Napokon bol strelec úspešný. Prečo sa hádali? Lebo kopať pokutový kop je najjednoduchšia – najrýchlejšia cesta, ako dosiahnuť gól; a po úspešnom absolvovaní sa hráč veľmi rýchlo stáva hviezdou, je oslavovaný, dôležitý, významný.

Toto zmýšľanie sa rýchlo uchytilo aj u učeníkov, ktorí sa hneď na seba vzájomne namrzeli, keď videli, že dvaja z nich sa chceli „jednoduchou“ cestou stáť tými „dôležitými“, byť po Kristovej ľavici a pravici. Ako mocne a pravdivo znejú Ježišove slová, aby nás vyviedli z našich sebeckých a egoistických postojov. On nás nielen poúča slovami, ale aj sám nám dáva príklad, že veľký, prvý, ten najdôležitejší je ten, kto druhému slúži.

Orson Scott Card v jednej svojej knihe píše: „Čím větší člověk je, tím většímu počtu lidí slouží. Malý muž slouží sám sobě. Větší je sloužit rodině. Větší je sloužit kmeni. Potom rase. A vůbec největší je sloužit všem lidem a všem zemím.“


TIP NA DNES:

Poslúžim dnes vo svojej rodine niečím, čo som si zvykol, že robí niekto iný.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00