#ziveslovo 20.3.2020

#ziveslovo 20.3.2020

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“

Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“

Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“

Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“

A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

Mk 12, 28b-34

 

kňaz Peter Milenky

Iste ste už zažili situácie, keď ste niečo vybavovali a zdalo sa vám, že už to máte, takpovediac, v kapse, a napokon to bolo inak. Veľmi zjavné je to v športe, keď sa už veľakrát zdalo, že nejaký športovec bol pred cieľom a už dvíhal hore ruky, prežíval istotu víťazstva, pričom popri ňom prebehol niekto, kto sa sústredil na cieľ. Je rozdiel byť v cieľovej rovinke a byť v cieli.

To isté platí v nasledovaní Ježiša. Poznať Božie slovo, poznať učenie, uznávať ho je síce veľmi dôležité, pekné, ale to neznamená, že tak aj konám. Byť blízko Ježiša ešte neznamená byť v jeho vôli.

 

TIP NA DNES:

Rozhodni sa v tomto Pôste pre jasné, nielen teoretické nasledovanie Ježiša Krista.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00