#ziveslovo 20.3.2022

#ziveslovo 20.3.2022

Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“

A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘

On mu odvetil: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘“

Lk 13, 1-9

jezuita Peter Girašek, SJ

Bože, na facebooku či pred telkou sa tak často podobáme na diváka ľudskej drámy vo svetovej aréne. Nezriedka so zvedavosťou pozeráme na utečencov, chorých, zabitých, zomrelých, postihnutých živelnými pohromami… A možno pre množstvo takých podnetov, ktorými sa sýtime, už len nezainteresovane, kdesi v kútiku duše sa s akousi chladnou radosťou tešíme, že sa nás to netýka, že sme v pohode… Tvoje dnešné slovo nás, naopak, pozýva k obráteniu. Pozerať na svet aj na druhého človeka tvojimi živými očami a srdcom. Nie viac informácií, ale viac teba.


TIP NA DNES:

Venujem pätnásť minút modlitbe za tých, o ktorých som dnes počul, videl ich či stretol.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00