#ziveslovo 20.4.2019

#ziveslovo 20.4.2019

V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu ženy a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli.

Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: ‚Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.‘“ Tu sa rozpamätali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom.

Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im.

No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo.

Lk 24, 1-12

 

kňaz Peter Milenky

Občas sa zvyknem na ceste z chrámu po skončení svätej liturgie spýtať náhodných okoloidúcich, či bola zrozumiteľná kázeň, či rozumeli Božiemu slovu. Poprípade či si z toho niečo vzali či zapamätali do života, čo ich oslovilo. Bohužiaľ, musím konštatovať, že málokedy sa stane, že niekto ochotne a jasne odpovie na moju otázku. Zvyčajne počujem odpovede tipu: „Joj, tak ja si nepamätám, ja rýchlo zabúdam, ja som už starý/stará, ani neviem, o čom bolo evanjelium, no áno, o Bohu ste rozprávali…“ Snažím sa ich pomaličky naviesť, o čom bolo slovo, aby si spomenuli. Božie slovo sa nestáva kľúčovou témou nášho stretnutia v chráme. Ak si Božie slovo nepamätáme, ťažko sa nám bude budovať nový – vzkriesený život.

Dnes počujeme, ako sa dvaja muži v žiarivom odeve prihovárajú ženám, ktoré sú zmätené, a snažia sa ich naviesť k tomu, čo už predtým počuli. Ježiš vstal z mŕtvych! Prebúdzajú v nich vieru, aby nežili v strachu a nechápavosti, ale v istote toho, čo všetko sa malo s Ježišom stať. „Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol v Galilei.“ Ony sa rozpamätali na jeho slovo a vrátili sa späť k Jedenástim.

Toto je to, čo potrebujeme my kresťania dennodenne robiť. Navzájom „resuscitovať“ evanjelium v sebe! Je nevyhnutné oživiť to, čo sme počuli a počúvame z Božích úst, čo nám možno kedysi niekto zvestoval o Ježišovi, aby sme už nežili v nechápavosti, ale v istote nového života.

V Liste Rimanom 15, 4 čítame: „A všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej.“ Počúvajme zodpovedne Božie slovo, aby sme si vždy v pravom čase spomenuli na to, ako máme viesť svoj život.

 

TIP NA DNES:

Skús sa dnes spýtať ľudí vo svojom okolí, čo ich naposledy oslovilo pri ohlasovaní Božieho slova.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00