#ziveslovo 20.4.2021

#ziveslovo 20.4.2021

Zástup sa pýtal Ježiša: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“

Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“

Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

Jn 6, 30-35

redaktorka Eva Štrbová

Deň pred týmto rozhovorom Ježiš zázračne nasýtil zástup a ľudia boli okúzlení množstvom jedla, ktoré dostali zadarmo. Tento Ježišov dar bol pre nich ľahko uchopiteľný a vedeli si dobre predstaviť, ako ho využiť. Prišli za Ježišom s jednoduchým plánom, ktorý by odobrili zástupy každej doby a nie je vzdialený ani nám: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“

A tak ako to s nami a Bohom často býva: Chceli menej a dostali viac. Chceli sa zadarmo najesť a dostali EUCHARISTIU. Postačilo by im, aby im Ježiš robil pravidelného zásobovača a namiesto toho dostali možnosť vstúpiť do hlbokého spoločenstva s Bohom. Mnohí tento dar nepochopili a neprijali. A mnohým tento dar úplne premenil život.

 

TIP NA DNES:

Oživme si dnes túžbu vedome a s vďačnosťou prijať Ježiša v Eucharistii hneď, ako to bude možné.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00