#ziveslovo 20.5.2019

#ziveslovo 20.5.2019

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“

Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“

Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.

Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“

Jn 14, 21-26

 

kňaz Peter Milenky

Keď vysluhujem sviatosť zmierenia, občas položím penitentovi otázku, či si myslí, že miluje Boha. Asi deväťdesiatosem percent ľudí mi hneď dá odpoveď typu: „Jasné! Z celého srdca! Bez neho si neviem predstaviť život!“ Avšak keď sa spýtam, kedy boli naposledy na spoveď: „Polrok, dva roky a podobne.“ Ako dlho neprijímajú Eucharistiu? „Už si ani nepamätám.“ Koľko času sú schopní venovať Písmu? „To sa nedá, mám toho veľa.“ Po týchto a podobných odpovediach sa postupne mení pohľad, či voči Bohu ide o úprimnú a živú lásku, alebo o takzvanú pseudolásku.

Raz som čítal, ako istá učiteľka náboženstva sa spýtala svojich žiakov: „Podľa čoho sa dá spoznať, že milujeme Boha?“ Nikto nevedel odpovedať. Konečne sa prihlásil jeden chlapec a povedal: „Poznáme to podľa toho, či máme na neho čas.“ To je krásna odpoveď. Mierou lásky je ochota k obeti. Pre človeka, ktorého milujeme, máme veľa času, sme schopní mu načúvať a radi pre neho prinášame i osobné obete.

Preto aj dnes nás Ježiš vedie k tomu, aby sme si sami skontrolovali náš reálny status viery a lásky. Kritériom je práve to, čo hovorí: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo.“

 

TIP NA DNES:

Skúsim hľadať opravdivú a reálnu odpoveď na otázku lásky voči Bohu a urobiť konkrétne rozhodnutie, aby môj vzťah k Bohu rástol.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00