#ziveslovo 20.5.2022

#ziveslovo 20.5.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Jn 15, 12-17

jezuita Peter Girašek, SJ

Na začiatku ti, Bože, dlhujeme jedno vyznanie: Toľkokrát sme počuli tieto slová o tvojom priateľstve len tak, že stekali ako voda po kameni a zakrátko uschli. Nevošli do našich sŕdc, do našich životov. Dnes ich chceme čítať inak: túžbou. Túžime byť tvojimi priateľmi. Túžime k tebe prísť kedykoľvek, smelo, bez pozvania, neformálne, bez veľkých príprav či objednávania. A naozaj môžeme takto prísť k Bohu? Aj špinaví? Nepripravení? Pane, si ako mama, čo má vždy otvorené. Daj, nech posilnení takouto vierou a skúsenosťou tvojho priateľstva neprichádzame k tebe sami, ale i s tými, čo si myslia, že máš pre nich zavreté.


TIP NA DNES:

Nájdem si zoznam skutkov telesného a duchovného milosrdenstva a aspoň jeden priateľsky uskutočním.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00