#ziveslovo 20.7.2020

#ziveslovo 20.7.2020

Niektorí zákonníci a farizeji povedali Ježišovi: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“

On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.

Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je niekto väčší ako Jonáš!

Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!“

Mt 12, 38-42

 

františkán Felix Mária OFM

Ježiš nám dal jasné znamenie. V tomto znamení zvíťazíme. Je to znamenie kríža – a nielen kríža ako dreva. Omnoho dôležitejším znamením je Ježišova smrť.

My ľudia často povieme, že v našom živote sú ťažké veci, ale sami sme ešte pre nikoho nezomreli, a preto je dôležité Ježišovo znamenie. On zomrel za nás. Našťastie vstal z mŕtvych. Uveriť tomu je dôležitá skutočnosť, aby sme zmenili náš život, ako to urobili aj obyvatelia Ninive po Jonášovom kázaní.

 

TIP NA DNES:

Koho v živote potrebujem počuť alebo vidieť, aby som zmenil svoje rozhodnutie? Pozri na Kristov kríž a prečítaj si jeho slovo.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00