#ziveslovo 20.8.2020

#ziveslovo 20.8.2020

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť.

Znova poslal iných sluhov s odkazom: ‚Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!‘ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili.

Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil.

Potom povedal svojim sluhom: ‚Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami.

Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: ‚Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?‘ On onemel.

Tu kráľ povedal sluhom: ‚Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘

Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“

Mt 22, 1-14

 

františkán Felix Mária OFM

Ježiš je prekvapujúci. Tak najskôr sa na hostinu nedostanú nehodní hostia, ktorí sa vyhovárajú a hľadajú zámienky, prečo nemusia ísť na svadbu, a neskôr sa tam dostanú všetci – „dobrí aj zlí“. A počas hostiny je ešte aj jeden z nich vyhodený. Len preto, že nemá svadobný odev. Naozaj zvláštne.

Nie je Božia láska naozaj zvláštna? Tak veľmi túži byť s nami v spoločenstve, že nás pozýva a pripravuje všetko, čo treba. Postačuje len jeden úkon: prísť. Túžiť byť s ním v jeho spoločenstve. S túžbou sa spája aj rast našej lásky, ktorá nás povedie. Mnoho nás je. Alebo málo?

 

TIP NA DNES:

Vykonám dnes skutok lásky „maličkým“.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00