#ziveslovo 20.8.2021

#ziveslovo 20.8.2021

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“

On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.

Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

Mt 22, 34-40

redaktorka Eva Štrbová

Milovať je ten najsprávnejší postoj ku všetkému. Každý človek vie, čo je láska, a zároveň to nevie nik. Sme zašpinení a slepí a ako milovať sa musíme učiť celý život – spoznávať, čím láska je a čím nie je. Nielen farizejsky konať „skutky lásky“, lebo aj oni sa ľahko môžu stať zraňujúcou strelou pýchy, nadradenosti či sebectva, ale dovoliť jej preniknúť do každého kúta našich životov. Pred touto úlohou sme všetci maličkí.

 

TIP NA DNES:

Ľahnem si dnes dolu tvárou na podlahu v súkromí svojho príbytku a pokorne vyznám Bohu svoju malosť pred veľkou úlohou milovať.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00