#ziveslovo 20.9.2019

#ziveslovo 20.9.2019

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.

Lk 8, 1-3

 

kňaz Peter Milenky

Popri cestách sú umiestnené na reklamných bilbordoch okrem iného aj rôzne pozvánky na hudobné koncerty významných interpretov či skupín. Takmer na všetkých sú pod pozvánkou znázornené spoločnosti, agentúry, partneri, jednoducho sponzori, ktorí svojím príspevkom chcú podporiť danú aktivitu. Samozrejme, mnohí títo darcovia očakávajú adekvátnu reklamu a lojalitu. Bez týchto donorov by často daná akcia nemohla mať takú kvalitnú úroveň, od prípravy až po samotnú realizáciu. Jednoducho to v tomto svete takto funguje: bez podpory je ťažké niečo kvalitné pripraviť.

V dnešnom Božom slove moja pozornosť padla na ľudí, ktorí podporili Ježišovo ohlasovanie evanjelia s jeho učeníkmi. Často si myslíme, že v čase Ježišovej pozemskej prítomnosti sa šírenie blahozvesti dialo akosi automaticky. Avšak keď sa na to pozrieme pozornejšie, zbadáme veľmi dôležitú skutočnosť – participovali tu darcovia, podporovatelia, ktorí im zo svojich prostriedkov vypomáhali.

Avšak logika týchto „sponzorov“ bola nastavená opačne ako v tomto svete. Boli to predovšetkým tí ľudia, ktorí najprv zažili Božiu lásku. Zakúsili jeho odpustenie, milosrdenstvo, našli nový zmysel svojho života… Ich podpora nebola orientovaná obchodnícky, že keď niečo dajú zo svojho majetku či financií, Ježiš ich potom ocení a vyzdvihne.

Bolo to presne naopak! Tieto ženy našli svoju hodnotu v Kristovi! Preto pohnuté vďačnosťou sa ochotne podieľali finančne či materiálne na tom, aby sa radostná zvesť mohla dostať k ďalším ľuďom. Toto platí aj dnes! Ak my kňazi správne ohlasujeme slovo spásy, vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa radi stanú sponzormi mnohých evanjelizačných aktivít.

 

TIP NA DNES:

Zažil si už osobne Božiu lásku? Odpustenie? Požehnanie? Čo si myslíš, oplatí sa, aby sa o tom, čo si ty zažil, dopočuli ostatní? Ako si ochotný podporiť tieto aktivity?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00