#ziveslovo 20.9.2020

#ziveslovo 20.9.2020

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice.

Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ A oni šli.

Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne.

Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu nečinne stojíte celý deň?‘ Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice!‘

Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘

Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári.

Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘

Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?‘

Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“

Mt 20, 1 – 16

 

františkán Felix Mária OFM

V živote sa neraz rozhodujeme, kde budeme pracovať. Raz mi jeden kňaz hovoril, ako zostala úradníčka na Sociálnom oddelení zaskočená, že mal počas celého života len jedného zamestnávateľa a priniesol tak úzku zložku s potvrdeniami o zamestnaní. Vraj v súčasnej dobe ľudia nosia potvrdenia od troch a viac zamestnávateľov.

My sa v duchovnom živote zamýšľame často nad tým, čo budeme robiť. Niekedy sa zamýšľame, čo všetko ešte máme urobiť. Ja by som dnes položil otázku inak: Kde budem pracovať? Nejde mi len o samotnú prácu, ale v kontexte dnešného evanjelia si uvedomujem, že budem pracovať na Božej vinici. Boh je ten, ktorý nás pozýva pracovať na Božom kráľovstve. Myslím si, že on ako najlepší „personalista“ nájde pre nás tú najlepšiu pracovnú pozíciu. Našou úlohou bude pracovať verne. Či už od rána, alebo od poobedia.

 

TIP NA DNES:

Pohľadaj Božiu prítomnosť vo svojom pracovnom prostredí. Tam, kde si. Je to Pánova vinica?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00