#ziveslovo 21.1.2021

#ziveslovo 21.1.2021

Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí.

Tu povedal svojim učeníkom, že mu majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!“ Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali.

Mk 3, 7 – 12

lekár a stály diakon Štefan Paľúch

K Ježišovi sa tlačili ľudia, keďže mnohých uzdravil. Boli mu za všetko vďační, priťahoval ich. Situácia sa opakuje aj dnes, ale – žiaľ – často len v prvej časti. Aj dnes sme chorí… Chorí na nedostatok lásky, chorí na zlo, ktoré je v našom srdci, sme často naplnení nepochopením, nedorozumeniami, neprijímame druhých, máme v sebe až príliš veľa sebectva. Navyše sme okolitým svetom povzbudzovaní k nenávisti, nerešpektovaniu vrchnosti tak verejnej, ako aj cirkevnej, sme volaní k nedodržiavaniu zásad, ktoré pomáhajú nám, ale aj ľuďom okolo nás… Nepotrebujeme aj my uzdravenie? Nepotrebujeme sa aj my dotýkať Ježiša, prosiť ho o oslobodenie od všetkého, čo nás trápi, prosiť ho o uzdravenie zo všetkých vážnych a ťažkých chorôb, ktoré nás trápia a ktorými sťažujeme život sebe, ale aj ľuďom okolo seba? Ježiš je tu, je s nami, je pri nás, chce nám pomôcť, chce nás uzdraviť. Dotýka sa nás cez svoje Slovo, cez svoje sviatosti, cez ľudí, ktorých nám posiela do cesty, dotýka sa nás priamo v Eucharistii. Je len na nás, či mu to dovolíme, či budeme chcieť, či budeme mať záujem. On nie je násilný, a preto čaká na náš súhlas. Dajme mu ho a budeme šťastnejší my, ale aj ľudia okolo nás.

 

TIP NA DNES:

Ak sme dovolili Ježišovi, aby sa nás dotkol, skúsme sa aj my dotknúť človeka. Nájdime si cestu k niekomu, s kým možno dobre nevychádzame, nerozumieme si, a dotknime sa jeho srdca.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00