#ziveslovo 21.1.2022

#ziveslovo 21.1.2022

Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov: Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo značí synovia hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.

Mk 3, 13-19

Lucia Barabas, grafička

Srdce citlivé na Božiu lásku si musí všimnúť pár krásnych slov v druhej vete tohto evanjelia. Okrem toho, že Ježiš povoláva učeníkov kázať a vyháňať zlých duchov, v prvom rade ich povoláva k tomu, aby „boli s ním“. Myslím, že to, že v rukách práve držíte túto knižočku a túžite žiť s Pánom, je dôkazom toho, že aj vás Ježiš povoláva. Volá nás byť s ním. Iste aj k mnohým ďalším veciam a skutkom. My však často preskočíme túto časť ako nepodstatnú, chceme byť aktívni, pracovať vo farnosti, konať dobré skutky, pomodliť sa ďalšiu novénu. Pritom všetko vychádza z úplne jednoduchého bytia s Ním.


TIP NA DNES:

V modlitbe si dnes nájdem chvíľu na to, že si budem v tichu vychutnávať Ježišovu prítomnosť. Nič nebudem hovoriť, iba sa budem tešiť z toho, že je v tejto chvíli so mnou Ježiš a že ma miluje.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00