#ziveslovo 21.12.2019

#ziveslovo 21.12.2019

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Lk 1, 39-45

 

politik Richard Vašečka

Alžbeta počala dieťa so svojím mužom Zachariášom, Mária počala dieťa bez pričinenia muža z Ducha Svätého. Keď Mária prichádza k Alžbete, aj Alžbetu a jej dieťa napĺňa Duch Svätý. Alžbeta, naplnená Duchom Svätým, veľkým hlasom blahoslaví Máriu, ktorá uverila, že sa splní všetko, čo povedal Pán. A blahoslaví aj plod Máriinho života a nazýva ho „môj Pán“. Pýta sa, čím si zaslúžila, že k nej prichádza matka jej Pána.

Odpoveď znie: Ničím. Je to nezaslúžený Boží dar. Je to milosť. Ani my si ničím nezasluhujeme príchod Božieho Syna. Prichádza, lebo my to potrebujeme a on nás miluje. S veľkou vďačnosťou a bázňou prijmime v týchto dňoch aj my do svojich domov matku nášho Pána, aby sme boli naplnení Duchom Svätým my aj naše deti, celé naše rodiny.

 

TIP NA DNES:

Oslov Máriu slovami svätej Alžbety.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00