#ziveslovo 21.2.2022

#ziveslovo 21.2.2022

Keď Ježiš a traja učeníci zostúpili z vrchu a prišli k učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa s nimi hádajú. A všetok ľud, len čo ho zazrel, užasol. Bežali k nemu a pozdravovali ho. On sa ich opýtal: „O čom sa s nimi hádate?“

Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým duchom. Kdekoľvek ho schytí, zhodí ho, idú mu peny, škrípe zubami a chradne. Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli.

On im povedal: „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne!“ I priviedli ho k nemu. Len čo ho duch zbadal, zalomcoval chlapcom, ten sa zrútil na zem, zvíjal sa a išli mu peny.

Ježiš sa opýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?“

On odpovedal: „Od detstva. A často ho vrhol aj do ohňa a do vody, aby ho zahubil. Ale ak niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“

Ježiš mu povedal: „,Ak môžeš?!‘. Všetko je možné tomu, kto verí.“

A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. Pomôž mojej nevere!“

Keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu: „Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!“ Ten vykríkol, mocne ním zalomcoval a vyšiel. Chlapec ostal ako mŕtvy, takže mnohí vraveli: „Zomrel.“ Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a on vstal.

Keď potom vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ On im povedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou.“

Mk 9, 14-29

Lucia Barabas, grafička

Dnes vás chcem vyzvať, aby ste si položili otázku, ako často sa aj v našej modlitbe nachádzajú slová otca tohto chlapca, keď Ježišovi hovorí: „Ak môžeš…“ Naše modlitby sú často plné pochybností! Už si to ani neuvedomujeme, len sa modlíme s vierou, ktorá by asi vrchy nepreniesla… Ježiš sa nad tým pozastavuje a pýta sa, ako môže niekto pochybovať, keď pred ním stojí Boh, aby ho vypočul. „Ak môžeš?!“ Všetko – a nie veľa – je možné tomu, kto verí! Držíme v rukách mocnú zbraň, ktorou je modlitba. Tá, ktorú zanedbávame, vynechávame, nesústredíme sa, berieme ju ako povinnosť. Modlime sa s vierou!


TIP NA DNES:

Skúsim si dnes počas dňa spomenúť na dnešné evanjelium a pomodlím sa: „Pane, daj mi väčšiu vieru. Pane, pomôž mojej neviere.“

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00